Microsoft Teams


Få suksess med Microsoft Teams

Hvordan komme i gang?

6 punkter for igangkjøring

Vi i Expectit hjelper din bedrift med å oppnå digital suksess! Vi bistår dere i implementerings-prosessen og håndterer lisenser, backup og annen sikkerhet etter behov. Vi anbefaler følgende prosess for å komme i gang med Microsoft Teams på en trygg og effektiv måte:

1: Gjennomgang av din bedrifts behov
2: Planlegging av prosjektet
3: Oppsett og konfigurasjon
4: Utrulling og flytting av data og funksjoner
5: Internopplæring- brukeradopsjon er viktig for suksess
6: Drift og videre tilpassing

Hvilke gevinster kan Microsoft Teams ha for din bedrift?
- vi hjelper deg å realisere gevinsten -

La IT bli en bidragsyter til lønnsomhet!

Ta i bruk Microsoft Teams og ta samhandling mellom ansatte og samarbeidspartnere til nye høyder.
Vær bevisst rundt din bedrifts digitale utvikling og oppnå bedre flyt i arbeidsprosesser og bedre kontroll på dataen deres.

Hva er Teams?

- mer enn bare video og chat -

Microsoft Teams er en del av Microsoft 365, og kan settes i gang på flere forskjellige nivåer, alt ettersom hva som er hensiktsmessig i forhold til dine behov og hvilke IT-løsninger du bruker i dag.

Noen velger å kun benytte seg av videomøte og chat-funksjonen i Teams. Andre går «all in», og flytter data, kommunikasjon, samhandling og andre funksjoner ut i Microsoft Teams. Her er det viktig å ha en god prosess rundt, for strukturering,

 

Organiser bedriften i ulike teams

Organiser bedriften i grupper/teams ut ifra avdeling, lokasjon eller fagområde. Eks. leder-team, salgs-team, markeds-team og drifts-team.

Chat med kollegaer

Send gruppechater, én til én meldinger eller samtaler i kanaler (innlegg). I en chat kan du sende meldinger som inneholder filer, koblinger, emojier, klistremerke og GIF-er.

Videosamtaler internt og eksternt

Arrangér møte med kollegaer eller forretningsforbindelser, fra hvor som helst. Gå fra gruppechat til videokonferanse, opprett et møte i kalenderen i Teams eller Microsoft Outlook.

Samhandling i kjente apper

Kommuniser på tvers innad i teamet. Finn, del og rediger filer i sanntid. Bruk kjente apper som Word, PowerPoint, Excel, OneNote og Tasks i Microsoft Teams.

Kontortid:

Man-fre: 08:00 - 16:00
Vakt: 24/7

Besøksadresse:
Rosenholmveien 25,
1414 Trollåsen

 

Postadresse:
Postboks 474,
1411 Kolbotn

Kontakt oss:

Telefon: (+47) 21 98 18 50
E-post: post@expectit.no

Facebook
LinkedIn

Org.nr.: 983 053 041