Colocation


Hvem passer colocation/ serverhosting for?

Colocation/ serverhosting er en ideell tjeneste for deg som behøver egne dedikerte servere og som ønsker maksimal fysisk sikkerhet og profesjonell infrastruktur på datasenternivå. Med hosting gjennom Expectit plasserer du dine servere i vårt datasenter, i våre lokaler på Rosenholm. Du får full tilgang til serverne dine gjennom fjernadministering, og vi har 24/7 vakt av infrastrukturen for å sikre maksimal oppetid.

I tillegg kan vi bistå med installasjon, vedlikehold og overvåkning av servere og applikasjoner. Vi har umiddelbar nærhet til datasenteret fra våre kontorer og rask responstid.

 • Fysisk sikring med 24/7 overvåkning
 • Redundant strømtilførsel
 • A/B strømkurser inn i rack
 • Redundante batteribanker
 • Overspenningsvern
 • Redundante klimaanlegg
 • Nødstrømsaggregat diesel
 • Redundante fiberlinjer inn i bygget
 • Inergen brannslukking
 • 24/7 overvåkning av tjenesten
 • 24/7 vakttelefon

Vi kan tilby flere sikkerhetstjenester av svært høy kvalitet, og gjennom stordriftsfordeler kan du få tilgang på løsninger og teknologi man normalt behøver store investeringer og et etablert driftsapparat for:

 

Vi tilbyr vedlikeholdstjenester der vi kan ta ansvar for deler eller hele driften av dine servere. Fordelen er at vår driftsavdeling kan håndtere oppgaver på en sikker og effektiv måte, og frigjøre tid til din kjernevirksomhet.

 

Vår infrastruktur

Expectit har eget, norsk datasenter plassert på Rosenholm utenfor Oslo. Anlegget ligger i en underjordisk betongbunker under Rosenholm Campus, som ble oppført av IBM som deres skandinaviske senter for høyteknologi i 1986. Lokalene ble totalrenovert av Digiplex i 2010 og holder svært høy teknisk standard.
Området er sikret fysisk med flere avlåste dører og sluser. Adgang til senteret ligger innendørs på Rosenholm Campus, som igjen er sikret med ekstern og intern adgangskontroll og et døgnbemannet sikkerhetssenter.

 

Dette høye fokuset på sikkerhet, adgangskontroll og høy kvalitet er en trygghet for ditt kritiske serverutstyr. Du kan leie deg inn i et toppmoderne datasenter til en fast månedspris, og slipper kostbare investeringer i egen fysisk sikkerhet, brannslukkingsanlegg, nødstrømsløsning med mere. Tjenesten er også skalerbar og kan enkelt både utvides og reduseres etter behov. Den teknisk suverene infrastrukturen gir svært høy oppetid og best mulig forutsetninger for stabile løsninger.

Vi i Expectit ser på rutiner, dokumentasjon og overvåkning som det viktigste elementet innen drift. Vi har bygd rutiner rundt plattformene våre som går på daglig, ukentlig, månedlig, halvårlig og årlig basis. Forskjellige rutiner utføres til forskjellige tider alt etter behov. Rutinene vektes etter viktighet, slik at vi alltid ivaretar kritiske oppgaver uten at det går ut over responstiden vår. Vår metodikk rundt rutiner og utførelse av disse er i våre øyne en hovedårsak til den høye oppetiden og stabiliteten vi leverer.

 

Våre rutiner er godt dokumenterte for kontinuitet, og vi dokumenterer at vi utfører rutinene. Rutinene revideres løpende, og vi oppdaterer oss i takt med teknologi og trusselbildet rundt oss. Det er en trygghet for deg som kunde og en viktig brikke i å opprettholde en høy oppetid. Et godt eksempel er en applikasjon som blir oppdatert, som skaper kompatibilitetsproblemer med andre applikasjoner. Vi arbeider kontinuerlig for å fange opp slike tilfeller, dokumentere de og etablere rutiner som løser problemene og ivaretar en stabil drift.

Dokumentasjon er en svært viktig del av driften vår. Når vi setter opp en ny løsning dokumenteres den inngående. Videre dokumenteres alle endringer fortløpende i kronologisk rekkefølge, slik at man alltid har kontroll på hvilke endringer som er gjort av hvem til hvilken tid. Dette gjør feilsøking og feilretting langt mer effektivt, og ikke minst planlagt vedlikehold og nye endringer. Dokumentasjonen sikrer også at det alltid finnes teknikere som kan påbegynne en sak uavhengig av hvem det er som tidligere har satt opp en løsning.

 

Hvis vi finner problemer vi vurderer har en risiko for å oppstå på nytt, lager vi artikler i en egen kunnskapsbase. Gjennom denne kunnskapsbasen får vi dokumentert hva problemet er, hvilke symptomer man opplever, hvordan det løses og hvilke eventuelle konsekvenser løsningen kan ha for kundene våre. På denne måten reduseres risikoen for nedetid, da man raskt kan avklare om en løsning forstyrrer en viktig tjeneste.

Overvåkning er et sentralt element innen drift. De kritiske delene av driften vår overvåkes døgnet rundt, i kombinasjon med tilgjengelig vakttelefon 24/7. Vi påbegynner feilretting så raskt som mulig, og løser normalt et problem før det i det hele tatt merkes ute hos våre kunder. Vi har doble løsninger på kritisk utstyr, slik at komponenter kan gå ned uten å gå utover tilgjengeligheten.

 

I tillegg til de kritiske løsningene som overvåkes 24 timer i døgnet, overvåker vi også forskjellige tjenester og rutiner som ofte ellers overlates til automatikk. Selv om vi har verktøy som varsler feil på lagringsområder, har vi også rutiner på en daglig inspeksjon i vårt datasenter for å fange opp symptomer eller feil som ikke lar seg fange opp automatisk. Vi har et lokalt lager med viktige deler til datasenteret, f.eks. de forskjellige typer harddisker, minnebrikker, og til og med hele servere, klare til montering slik at vi omgående kan bytte defekte deler. Ved å jobbe proaktivt minimerer vi risikoen for at viktige elementer går helt ned, og minimerer risikoen for at data blir tapt.

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat:

Telefon: 21 98 18 50