Personvernerklæring


 Versjon: 2.3

 

1. Generell informasjon

Expectit AS ser beskyttelse av personopplysninger som viktig. Her beskrives det hvordan vi henter personopplysninger og hvordan vi håndterer personopplysninger.

 

2. Innhenting av personopplysninger

2.1 Hjemmeside

2.1.1 Cookies
Cookies er informasjon hentet fra maskinen som går mot en nettside. Dette er for å vise statistikk av trafikken mot nettsiden, vise informasjon som er relevant til vedkommende og annet. I cookies lagres det bl.a. IP-adresse, nettleser som benyttes, kilde hvor besøkende kom fra (søk, direkte URL o.l.), hvor lenge og hvilke sider som benyttes og geografisk område. Vi benytter denne informasjonen til statistikk på vår hjemmeside.

2.1.2 Google Analytics
For å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet vårt brukes, benytter vi oss av Google Analytics. Dette for å forbedre innholdet vårt. Statistikken kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson, IP-adressen din blir automatisk anonymisert.
For mer informasjon om Google Analytics, se her …

2.1.3 Registrering av nyhetsbrev/informasjon abonnement
På vår nettside (eller ved annen henvendelse) er det mulig å registrere seg for å motta nyhetsbrev og/eller informasjon. Informasjon som lagres er e-postadresse, navn, firma og hvilke valg for nyhetsbrev og/eller informasjon som er ønsket, statistikk på om e-post åpnes og hvilke lenker som blir brukt. Denne informasjonen er lagret i en database av en "US Privacy Shield" godkjent underdatabehandler lokalisert i USA.
Informasjonen tar vi rimelige tiltak for å sikre at tilstrekkelig beskyttelse forblir på plass, og i samsvar med retningslinjene for GDPR og Datatilsynet. Underdatabehandler og Expectit har signert DBA (databehandleravtale).

For e-poster til abonnementer av nyhetsbrev/informasjon vil disse inneholde lenke for å endre eller slette abonnement for mottak av dette. Hjemmesiden til Expectit inneholder også lenke til dette, eller vedkommende kan ta kontakt med Expectit per e-post (fra e-postadressen som er registrert hos Expectit).

Expectit vil ikke videreformidle denne informasjonen.

2.1.4 Kontakt oss
På vår nettside er det mulig å fylle inn informasjon i "Kontakt oss" skjemaet. Denne informasjonen blir sendt på e-post til Expectit og lagret i vårt kunderelasjonssystem, det blir ikke lagret data på Expectit sin nettside om dette. Informasjonen som blir sendt på e-post er navn, e-post, telefonnummer, emne og melding. Informasjon som blir lagret i kunderelasjonssystemet er kommunikasjon i forbindelse med en salgsprosess.
Informasjonen vil bli benyttet for å ta kontakt med vedkommende og vil ikke bli videreformidlet.

2.1.5 Eksterne nettsider
Nettsiden til Expectit har lenker mot andre nettsider, dette kan f.eks. være ytterligere informasjon på en artikkel. Expectit kontrollerer ikke disse eksterne nettstedene og er ikke ansvarlig for disse. Eksterne nettsider kan f.eks. samle personopplysninger som ikke møter kravene til GDPR.

2.2 Informasjon mellom kilder
Expectit kan motta personopplysninger fra andre kilder, slik som Facebook og LinkedIn. Dette kan f.eks. være en som er interessert i Expectit sine tjenester eller trenger bistand. Hva vedkommende legger igjen av informasjon på sosiale medier og/eller tredjeparts kilder er ikke Expectit ansvarlig for. Expectit vil bare benytte denne informasjonen til å ta kontakt med vedkommende.

2.2.1 Facebook-piksel
Vi har installert Facebook-piksel på vår nettside for å bedre interaksjonen mellom Facebook og expectit.no. Dataen bruker vi til å gi besøkende på vår nettside mer tilpasset innhold, og til markedsføring.
For mer informasjon om Facebook-piksel, se her …

2.2.2 LinkedIn Insight Tag
For å få rapporter og innsikt om besøkende på nettstedet vårt, bruker vi JavaScript koden LinkedIn Insight Tag på expectit.no. Denne brukes til å gi besøkende på vår nettside mer tilpasset innhold, og til markedsføring.
For mer informasjon om LinkedIn Insight Tag, se her …

2.2.3 Albacross Tracking Script
Vi bruker Albacross Tracking Script og informerer deg om behandling av personopplysninger på vegne av Albacross Nordic AB (“Albacross”), et selskap som tilbyr identifikasjon av kundeemner og annonsemålrettingstjenester og for dette formålet vil data bli overført til tredjeparts datatjenesteleverandører.
Formålet er å forbedre en tjeneste som tilbys til oss og vårt nettsted ved å legge til data i databasen om selskaper og blir brukt til "lead generering" og målrettet annonseringsformål mot selskaper. Dataene som samles inn og brukes av Albacross er informasjon om IP-adressen du besøkte nettstedet vårt fra, og teknisk informasjon som gjør at Albacross kan skille forskjellige besøkende som kommer fra den samme IP-adressen. Albacross lagrer domenet for å korrelere IP-adressen med arbeidsgiveren din.
For mer informasjon, se her …

 

3. Behandling av personopplysninger

Informasjonen Expectit behandler vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre virksomheter.
Dette vil bli behandlet med respekt og sikkerhet.

3.1 Formålet med lagring
Formålet med lagring av personopplysninger er for å kunne:
• Gi besøkende til nettsiden en bedre opplevelse.
• Sende nyheter og informasjon til de som ønsker dette og har gitt samtykke.
• Opprette nye kundeforhold gjennom salg og markedsføring.
• Ha statistikk av besøkende på nettsiden for å kunne lage en mer brukervennlig nettside.

3.2 Informasjon/nyhetsbrev abonnement
Nyhetsbrev og/eller informasjon som sendes fra Expectit kan inneholde navn og e-postadresse til vedkommende som abonnerer.

3.3 Salg og markedsføring samtykke
Salgs- og markedsavdeling i Expectit vil ikke sende nyhetsbrev eller informasjon uten å ha fått et samtykke.
Dette samtykket kan bli gitt over telefon, møte, skjema eller e-post. Informasjonen benyttes for at Expectit skal kunne ta kontakt i f.eks. en salgsprosess eller kampanje. Dette samtykke kan enhver tid trekkes tilbake.

 

4. Hvor lenge data blir tatt vare på

Informasjon som Expectit samler inn, blir tatt vare på til vi blir bedt om å slette informasjon til vedkommende. Kontrakt og databehandleravtale kan ha en mer spesifikk tilretting for lengden data blir tatt vare på.

 

5. Innsyn, sletting eller klage på behandling av personopplysninger

Du har retten til å få innsyn, be om sletting eller klage på behandlingen av dine personopplysninger.
Om ønskelig kan det bli sendt forespørsel om dette til Expectit. For eksisterende kunder ber vi om at behandlingsansvarlig tar kontakt.

Behandlingsansvarlig og enkeltpersoner ber vi å ta kontakt med Expectit på e-post til post@expectit.no eller vårt sentralbord.

For e-poster til abonnementer av nyhetsbrev/informasjon vil disse inneholde lenke for å endre eller slette abonnement for mottak av dette. Hjemmesiden til Expectit inneholder også lenke til dette, eller vedkommende kan ta kontakt med Expectit per e-post (fra e-postadressen som er registrert hos Expectit).

Om vedkommende mener det er et brudd på regelverk (norsk lov eller GDPR), anbefaler vi å ta kontakt med oss eller Datatilsynet.

 

6. Oppdateringer og endringer til Personvernerklæringen

Expectit forbeholder seg retten til å endre og/eller oppdatere Personvernerklæringen når som helst. Oppdatering av Personvernerklæringen kan være nødvendig på grunn av endrede lovkrav, betydelige endringer i strukturen til Expectit eller offisielle krav pålagt av Datatilsynet.