Personvernerklæring


 Versjon: 2.2

 

1. Generell informasjon
Expectit AS ser beskyttelse av personopplysninger som viktig. Her beskrives det hvordan vi henter personopplysninger og hvordan vi håndterer personopplysninger.

2. Innhenting av personopplysninger

2.1 Hjemmeside

2.1.1 Cookies
Cookies er informasjon hentet fra maskinen som går mot en nettside. Dette er for å vise statistikk av trafikken mot nettsiden, vise informasjon som er relevant til vedkommende og annet. I cookies lagres det bl.a. IP-adresse, nettleser som benyttes, kilde hvor besøkende kom fra (søk, direkte URL o.l.), hvor lenge og hvilke sider som benyttes og geografisk område. Vi benytter denne informasjonen til statistikk på vår hjemmeside.

2.1.2 Registrering av nyhetsbrev/informasjon abonnement
På vår nettside (eller ved annen henvendelse) er det mulig å registrere seg for å motta nyhetsbrev og/eller informasjon. Informasjon som lagres er e-postadresse, navn, firma og hvilke valg for nyhetsbrev og/eller informasjon som er ønsket, statistikk på om e-post åpnes og hvilke lenker som blir brukt. Denne informasjonen er lagret i en database av en "US Privacy Shield" godkjent underdatabehandler lokalisert i USA.
Informasjonen tar vi rimelige tiltak for å sikre at tilstrekkelig beskyttelse forblir på plass, og i samsvar med retningslinjene for GDPR og Datatilsynet. Underdatabehandler og Expectit AS har signert DBA (databehandleravtale).

For e-poster til abonnementer av nyhetsbrev/informasjon vil disse inneholde lenke for å endre eller slette abonnement for mottak av dette. Hjemmesiden til Expectit AS inneholder også lenke til dette, eller vedkommende kan ta kontakt med Expectit AS per e-post (fra e-postadressen som er registrert hos Expectit AS).

Expectit AS vil ikke videreformidle denne informasjonen.

2.1.3 Kontakt oss
På vår nettside er det mulig å fylle inn informasjon i "Kontakt oss" skjemaet. Denne informasjonen blir sendt på e-post til Expectit AS og lagret i vårt kunderelasjonssystem, det blir ikke lagret data på Expectit AS sin nettside om dette. Informasjonen som blir sendt på e-post er navn, e-post, telefonnummer, emne og melding. Informasjon som blir lagret i kunderelasjonssystemet er kommunikasjon i forbindelse med en salgsprosess.

Informasjonen vil bli benyttet for å ta kontakt med vedkommende og vil ikke bli videreformidlet.

2.1.4 Eksterne nettsider
Nettsiden til Expectit AS har lenker mot andre nettsider, dette kan f.eks. være ytterligere informasjon på en artikkel. Disse eksterne nettstedene kontrollerer ikke Expectit AS og er ikke ansvarlig for disse. Eksterne nettsider kan f.eks. samle personopplysninger som ikke møter kravene til GDPR.

2.2 Informasjon fra andre kilder
Expectit AS kan motta personopplysninger fra andre kilder, slik som Facebook og LinkedIn. Dette kan f.eks. være en som er interessert i Expectit AS sine tjenester eller trenger bistand. Hva vedkommende legger igjen av informasjon på sosiale medier og/eller tredjeparts kilder er ikke Expectit AS ansvarlig for. Expectit AS vil bare benytte denne informasjonen til å ta kontakt med vedkommende.

3. Behandling av personopplysninger
Informasjonen Expectit AS behandler vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre virksomheter.
Dette vil bli behandlet med respekt og sikkerhet.

3.1 Formålet med lagring
Formålet med lagring av personopplysninger er for å kunne:
• Gi besøkende til nettsiden en bedre opplevelse.
• Sende nyheter og informasjon til de som ønsker dette og har gitt samtykke.
• Opprette nye kundeforhold gjennom salg og markedsføring.
• Ha statistikk av besøkende på nettsiden for å kunne lage en mer brukervennlig nettside.

3.2 Informasjon/nyhetsbrev abonnement
Nyhetsbrev og/eller informasjon som sendes fra Expectit AS kan inneholde navn og e-postadresse til vedkommende som abonnerer.

3.3 Salg og markedsføring samtykke
Salgs- og markedsavdeling i Expectit AS vil ikke sende nyhetsbrev eller informasjon uten å ha fått et samtykke.
Dette samtykket kan bli gitt over telefon, møte, skjema eller e-post. Informasjonen benyttes for at Expectit AS skal kunne ta kontakt i f.eks. en salgsprosess eller kampanje. Dette samtykke kan enhver tid trekkes tilbake.

4. Hvor lenge data blir tatt vare på
Informasjon som Expectit AS samler inn, blir tatt vare på til vi blir bedt om å slette informasjon til vedkommende. Kontrakt og databehandleravtale kan ha en mer spesifikk tilretting for lengden data blir tatt vare på.

5. Innsyn, sletting eller klage på behandling av personopplysninger
Du har retten til å få innsyn, be om sletting eller klage på behandlingen av dine personopplysninger.
Om ønskelig kan det bli sendt forespørsel om dette til Expectit AS. For eksisterende kunder ber vi om at behandlingsansvarlig tar kontakt.

Behandlingsansvarlig og enkeltpersoner ber vi å ta kontakt med Expectit AS på e-post til post@expectit.no eller vårt sentralbord.

For e-poster til abonnementer av nyhetsbrev/informasjon vil disse inneholde lenke for å endre eller slette abonnement for mottak av dette. Hjemmesiden til Expectit AS inneholder også lenke til dette, eller vedkommende kan ta kontakt med Expectit AS per e-post (fra e-postadressen som er registrert hos Expectit AS).

Om vedkommende mener det er et brudd på regelverk (norsk lov eller GDPR), anbefaler vi å ta kontakt med oss eller Datatilsynet.

6. Oppdateringer og endringer til Personvernerklæringen
Expectit AS forbeholder seg retten til å endre og/eller oppdatere Personvernerklæringen når som helst. Oppdatering av Personvernerklæringen kan være nødvendig på grunn av endrede lovkrav, betydelige endringer i strukturen til Expectit AS eller offisielle krav pålagt av Datatilsynet.