Digiplex datasenter


Høy oppetid

Det er mange elementer som inngår for å skape høy oppetid på en IT-løsning. Et av de viktigste elementene er at maskinvaren IT-løsningen kjører på, er plassert i et profesjonelt datasenter.

Ved å plassere IT-løsningen i Expectits datasenter hos Digiplex på Rosenholm, får serverne tilgang til jevn strøm og spenning, raske redundante internett-linjer, fysisk sikring og et miljø med stabil temperatur og luftfuktighet.

Høy sikkerhet

Vi har valgt Digiplex som vår leverandør på datasenter på grunn av den svært høye sikkerheten og svært stabile infrastruktur. Inngangen til datasenteret på Rosenholm ligger innendørs i kontorbygget Rosenholm Campus, som er skallsikret og bemannet med vektertjenester døgnet rundt. Datasenteret har en separat adgangssone med egen skallsikring og tjenester fra annet vekterselskap. Det er sluser der kun én person kan komme inn eller ut om gangen, anonymiserte moduler med egne adgangssoner, og kort og kode for både å komme inn og ut av sonene. Alt videoovervåkes 24/7 av døgnbemannet driftssentral hos Digiplex.

Brannvern

Brann er en av de tre største risikoene i et datasenter, ved siden av strømbrudd og oversvømmelse. Datasenteret på Rosenholm Campus har både tradisjonelle og nye proaktive tiltak for å redusere risikoen for brann. Mest imponerende er trolig Digiplex DeOx. Tradisjonelle brannsystemer reduserer risikoen for skade når en brann har oppstått. Digiplex DeOx sørger for at brannen ikke oppstår i det hele tatt.

Innfrastruktur og overvåkning

Datasenteret har en ny og moderne infrastruktur. Det er redundante løsninger på alle grunnelementer: strøm, kjøling og internettaksess. Digiplex’ egen driftssentral overvåker strøm og kjøling kontinuerlig, i tillegg til at Expectit har egen overvåkning på våre servere og utstyr.

Garantert oppetid

Takket være den solide infrastrukturen kan vi operere med en garantert oppetid på strøm og garanterte toleransegrenser på kjøling. Vi garanterer mot driftsavbrudd på mer enn 90 millisekunder på strømtilførselen, eller avvik på temperaturen under 14 eller over 27 grader.

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat:

Telefon: 21 98 18 50