Digiplex datasenter


Høy oppetid

Det er mange elementer som inngår for å skape høy oppetid på en IT-løsning. Et av de viktigste elementene er at maskinvaren IT-løsningen kjører på, er plassert i et profesjonelt datasenter.

Ved å plassere IT-løsningen i Expectits datasenter hos Digiplex på Rosenholm, får serverne tilgang til jevn strøm og spenning, raske redundante internett-linjer, fysisk sikring og et miljø med stabil temperatur og luftfuktighet.

Høy sikkerhet

Vi har valgt Digiplex som vår leverandør på datasenter på grunn av den svært høye sikkerheten og svært stabile infrastruktur. Inngangen til datasenteret på Rosenholm ligger innendørs i kontorbygget Rosenholm Campus, som er skallsikret og bemannet med vektertjenester døgnet rundt. Datasenteret har en separat adgangssone med egen skallsikring og tjenester fra annet vekterselskap. Det er sluser der kun én person kan komme inn eller ut om gangen, anonymiserte moduler med egne adgangssoner, og kort og kode for både å komme inn og ut av sonene. Alt videoovervåkes 24/7 av døgnbemannet driftssentral hos Digiplex.

Det er kun autoriserte teknikere hos Expectit som har adgang til vår modul i datasenteret. Kunder som behøver tilgang til datasenteret blir alltid fulgt av en tekniker. Det er også hele vegger mellom modulene for en høy grad av diskresjon og anonymitet.

 

Selve datasenteret er bygget inn i en betongbunker i grunnfjellet under Rosenholm Campus. Datasenteret ble i sin tid oppført av IBM i 1986 i forbindelse med deres skandinaviske senter for høyteknologi. Datasenteret driftet blant annet stormaskinene som ble brukt under OL på Lillehammer i 1994, før IBM flyttet ut i 2010 og Digiplex overtok og totalrenoverte lokalene. Blant oppgraderingene var helt ny infrastruktur, nye adgangssoner og en omfattende overvåkning av både lokaler og teknisk utstyr.

Brannvern

Brann er en av de tre største risikoene i et datasenter, ved siden av strømbrudd og oversvømmelse. Datasenteret på Rosenholm Campus har både tradisjonelle og nye proaktive tiltak for å redusere risikoen for brann. Mest imponerende er trolig Digiplex DeOx. Tradisjonelle brannsystemer reduserer risikoen for skade når en brann har oppstått. Digiplex DeOx sørger for at brannen ikke oppstår i det hele tatt.

Som med alle gode løsninger er dette like enkelt som det er genialt. Ild trenger 16,2 % oksygenmetning i luften for å brenne. Vanlig luft har 21 %. Digiplex DeOx reduserer oksygenmetningen i datasenteret helt ned til 15 % og eliminerer dermed muligheten for ild. Det er samme teknologi som de aller største museene, kunstgalleriene og arkivene bruker for å beskytte sine uerstattelige verdigjenstander.

 

En positiv bieffekt av den spesielle atmosfæren er også at mikroskopiske mineraler, sporer og bakterier filtreres ut før det kan skade sensitivt utstyr. Digiplex DeOx er i motsetning til mange andre brannslukningssystemer ikke påvirket av endringer i atmosfærisk trykk eller vær.

I tillegg til DeOx-systemet har også datasenteret tidlig varsling av branntilløp gjennom høysensitive brannvarslere, samt sensorer som måler økning i oksygenmetning. Ved utslag vil tradisjonell brannslukking skje med Inergen gass, som effektivt kveler all ild uten å skade annet IT-utstyr.

Innfrastruktur og overvåkning

Datasenteret har en ny og moderne infrastruktur. Det er redundante løsninger på alle grunnelementer: strøm, kjøling og internettaksess. Digiplex’ egen driftssentral overvåker strøm og kjøling kontinuerlig, i tillegg til at Expectit har egen overvåkning på våre servere og utstyr.

Det er redundante strømtilførsler inn i bygget for å redusere risiko for avbrudd ved graveuhell. Inne i datasenteret er det A/B-strømkurser inn i hvert enkelt rackskap, for uavbrutt strømtilførsel selv ved vedlikehold. Det er redundante sett med UPS med overspenningsvern og batteribanker for en jevn og stabil spenning. En stabil spenning bidrar til å forlenge levetiden på sensitivt IT-utstyr og reduserer risiko for ødelagte strømforsyninger. Totalt er det 5.5MVA kapasitet med mulighet for utvidelse til 7.5MVA.

Datasenteret kjøles ned av et redundant system med samlet kapasitet på 3.5MW. Anlegget er bygget med et grønt fokus og utnytter blant annet norsk vinterklima til nedkjøling på vinterstid, samtidig som spillvarme fra datasenteret brukes til å varme opp kontordelen av Rosenholm Campus. Expectit har hatt en perfekt driftstemperatur på datasenteret siden vi flyttet inn i begynnelsen av 2011.

Datasenteret er operatørnøytralt og tilbyr IP-tjenester fra Telenor, TDC og Broadnet. Alle tre har redundante fibertraseer ut av bygget for å redusere risiko for nedetid på IP-tjenester. Fra modulen går det fiberkanaler til to sikre CCR (carrier connection room).

Garantert oppetid

Takket være den solide infrastrukturen kan vi operere med en garantert oppetid på strøm og garanterte toleransegrenser på kjøling. Vi garanterer mot driftsavbrudd på mer enn 90 millisekunder på strømtilførselen, eller avvik på temperaturen under 14 eller over 27 grader.

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat:

Telefon: 21 98 18 50