Hvordan flytte filer til lokal PC


Hvordan kopiere filer fra terminalserver til lokal PC

På terminalserveren:

Åpne en vanlig filmappe (dokumenter). Under «My Computer» skal du ha et ikon som heter «C on [xxx]», der [xxx] er navnet på din PC. Dette er din lokale harddisk.
001_lokaldisk
Hvis du mangler dette ikonet, ta kontakt med Expectit for å få lagt opp dette.

Vi anbefaler at du lager en egen mappe på din harddisk, slik at du enkelt finner igjen filene du vil kopiere mellom terminalserveren og PC-en din. Hvis du ikke allerede har dette, gjør slik (tips: hold musepekeren over bildet for en videosnutt som demonstrerer trinnene):

 • I mappevinduet, åpne «C on [Din datamaskin]».
 • Klikk på menyen «File» øverst i vinduet.
 • Velg «New folder» (ny mappe) i menyen.
 • En ny mappe opprettes på din harrdisk, døp denne f.eks. «Midlertidig mappe».

002_opprettemappe

For å kopiere en fil fra terminalserveren til din PC:

 • Finn filen på terminalserveren.
 • Høyrelikk på filen, og velg «Copy» (eller markér filen og tast Ctrl+C).
 • Åpne «C on [Din datamaskin]», og åpne den midlertidige mappen vi opprettet i forrige punkt.
 • Høyreklikk og velg «Paste» (eller tast Ctrl+V).
 • Filen kopieres nå til din PC.
 • Hvis du vil gjøre dette for flere filer, kan du gjenta, eller markere flere filer samtidig før du høyreklikker og velger «Copy».

003_kopieretillokal

På din lokale PC:

Du finner nå filen på din lokale PC, i mappen du kopierte filen til. Du kan nå åpne og arbeide med filen selv om du ikke har tilgang til internett eller terminalserver.

004_aapnelokalt

VIKTIG: Så lenge filen er på din lokale PC, er den bare tilgjengelig for deg, og det tas ikke backup av filen som på terminalserveren. Det er derfor nødvendig å kopiere filen tilbake så snart du har anledning til dette:

På terminalserveren:

Når du har fått logget deg på terminalserveren igjen, bla deg tilbake til mappen på «C on [Din datamaskin]» og gjør følgende:

 • Høyreklikk på filen/filene som skal kopieres tilbake og velg «Copy» (Ctrl+C).
 • Bla deg tilbake til den riktige mappen på terminalserveren der filen skal ligge permanent.
 • Høyreklikk og velg «Paste» (Ctrl+V).
 • Ofte finnes filen der allerede (den du har kopiert ut), så du vil få en advarsel om dette («The destination already has a file named xxx». Du kan velge:
  • Replace the file in the destionation: erstatt filen på serveren med den du har lokalt
  • Skip this file: Ikke gjør noe, filen på serveren blir ikke endret, og den du har lokalt blir liggende lokalt.
  • Compare info in both files: sammenligne info, slik at du kan se hvilken fil som er nyest og vurdere hvilken du vil beholde (eller evt. beholde begge).

005_lagretilbake

Nå er filene kopiert tilbake til serveren (med mindre du har valgt «Skip this file»), og er igjen inne i backuprutiner etc. Vi anbefaler at du sletter filene på din PC lokalt når de er kopiert tilbake til terminalserveren. Da unngår man risiko for dubletter og å jobbe videre på feil versjon av dokumentet.